Apostolska nuncijatura u Bosni i Hercegovini je diplomatsko predstavništvo Svete Stolice u Bosni i Hercegovini, ekvivalentno veleposlanstvu. Sjedište Apostolske nuncijature nalazi se u ulici Pehlivanuša 9, Sarajevo. Apostolski nuncij predstavlja Svetog Oca u Katoličkoj Crkvi i u Bosni i Hercegovini i u Vladi te zemlje. Njegova uloga je ekvivalentna jednom veleposlaniku. On ima i crkvene i diplomatske dužnosti. Crkvena uloga Apostolskog nuncija je učvršćivati i jačati veze jedinstva koje postoji između Pape i krajevne Crkve. Diplomatska uloga Apostolskog nuncija je promicati i poticati odnose između Svete Stolice i Države, te rješavati pitanja koja se tiču odnosa između mjesne Crkve i Države.

Sveta Stolica je uspostavila bilateralne odnose s Bosnom i Hercegovinom 1992. godine. Prvi apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini je bio nadbiskup (sada kardinal) Francesco Monterisi (1993. – 1998.). Zatim su slijedili nunciji: nadbiskup Giuseppe Leanza (1999. – 2003.), nadbiskup (sada kardinal) Santos Abril y Castelló (1993. – 2005.), i nadbiskup Alessandro D'Errico (2005. – 2012.). Sadašnji apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini je nadbiskup Luigi Pezzuto.